Letölthető Word fájl

Letölthető PDF fájl

Részecskeszennyezés Budapesten:  

 

 

 

 

 

Budapest, 2005. május 20.

Dr. Demszky Gábor

főpolgármester

Fővárosi Önkormányzat

1052 Budapest

Városház u. 9-11.

 

Tisztelt Főpolgármester Úr!

 

 

Öt környezetvédő civil szervezet – a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), a Rügyecskék Alapítvány, a Védegylet és a Zöld Fiatalok (ZöFi) – kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket az egészségkárosító részecskeszennyezés jelentős csökkentése érdekében.

Az Európai Uniónak a 10 mikrométernél kisebb légszennyező részecskékre (PM10) vonatkozó irányelve, amelynek előírásait a magyar jog is tartalmazza, 2005-ben legfeljebb 35 olyan napot enged meg, amikor a PM10 koncentrációja határérték felett lehet egy mérőállomáson. Ebben az évben Budapesten a Baross téri mérőállomás már március 16-án a harminchatodik határérték feletti napot mérte. A tavalyi évben a határérték feletti napok száma Budapesten a Baross téren 142 nap volt. A szennyezés mértéke gyakran meghaladja a határérték négyszeresét-ötszörösét is.

Az Európai Bizottság felkérésére nemrég készült felmérés szerint egy átlagos magyar ember, ha marad a jelenlegi szennyezési szint, több mint egy évet veszít az életéből a részecskeszennyezés következtében. Budapesten a várható életvesztés elérheti a három évet is.

A katasztrofális állapot ellenére a Fővárosi Önkormányzat még a törvényben előírt intézkedési tervet sem készítette el a helyzet javítása érdekében, nemhogy hathatós intézkedéseket hozott volna. A témát teljes hallgatás övezi, a lakosságnak semmiféle tájékoztatást nem adtak arról, hogy milyen veszély fenyegeti az emberek életét, egészségét. Ezen tájékoztatás elmulasztásával az önkormányzat szintén megsértette a törvényi előírásokat.

Javasoljuk a belső városrészekben a gépjárműforgalom azonnali korlátozását, mint az ismert leghatékonyabb eszközt a levegőminőség javítására. Bízunk benne, hogy a Fővárosi Önkormányzat mielőbb biztosítani fogja az EU irányelvében és a magyar jogszabályokban előírt városi levegőminőséget.

 

Üdvözlettel:

 

    Lukács András                   Dragos Tibor        Ferjentsik Viola            Vay Márton            Vida Viktor

            elnök                        programvezető           alapító                        irodavezető             munkatárs

Levegő Munkacsoport            MTVSZ                 Rügyecskék                     Védegylet                 ZöFi

 

Melléklet:

Részecskeszennyezés Budapesten: határérték túllépések és egészségkárosítás (Szakmai háttéranyag)

 

Kapcsolat:

Simon Gergely, Levegő Munkacsoport, 06-20-334-4336; simong@levego.hu; 1465 Budapest, Pf. 1676

Vay Márton, Védegylet, 269-4251, 06-20-444-6637; vaymarton@vedegylet.hu

 


Részecskeszennyezés Budapesten:
határérték túllépések és egészségkárosítás

Szakmai háttéranyag

Készítette: a Levegő Munkacsoport

 

Az Európai Bizottság felkérésére – a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) folyamat részeként – átfogó elemzés készült a légszennyezésnek a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásairól. A felmérés eredményei riasztóak. Kimutatták, hogy az Európai Unióban közel 300 ezer ember hal meg évente a 2,5 mikrométernél kisebb szennyező részecskék (PM2.5) következtében. Kiderült, hogy egy átlagos magyar ember, ha marad a jelenlegi szennyezési szint, több mint egy évet veszít az életéből a PM2.5 részecskeszennyezés miatt. Így e tekintetben Európában a harmadik legrosszabb helyet foglaljuk el. Budapesten a várható életvesztés elérheti a három évet is (lásd az 1. mellékletet!).

A levegőben található kis részecskék (PM) egyrészt a közlekedés és a szél által felvert porból származnak. Ezek jelentős része azonban nem ártalmatlan por, mint a nagyapáink idejében volt, hanem tele van olyan anyagokkal, amelyek korábban nem léteztek, vagy csak sokkal kisebb mennyiségben fordultak elő. Ezeket az anyagokat az ipar, a közlekedés és egyéb emberi tevékenység juttatja a környezetünkbe.

Az egészségkárosító kis részecskék további jelentős hányada közvetlenül a dízelmotorokból származik. A dízeljárművek részecske-kibocsátása, melynek legnagyobb része korom, egy nagyságrenddel (azaz tízszer) több, mint a benzinüzemű motoroké. Az Amerikai Egyesült Államokban ezek a részecskék teszik ki a levegőben található rákkeltő anyagok 78 százalékát. A legveszélyesebbek a már említett, 2,5 mikrométernél kisebb, ún. ultrafinom részecskék, melyek légzőszerveink legmélyére is bejutnak, és onnan nem távoznak.

További súlyos veszélyt jelent, hogy ezek a kis részecskék, amelyek a legkülönbözőbb szennyezőanyagokat tartalmazzák, rátapadnak a növényi pollenek felületére, és magukat a polleneket is rendkívül agresszívvá, allergénekké teszik. Másrészt a pollenekkel együtt ezek a károsanyagok is bejutnak a szervezetünkbe.

Tudományosan igazolt, hogy szoros összefüggés van az allergiás, asztmás, illetve légzőszervi betegségek előfordulása és a légszennyezettség mértéke között. Nagyrészt a légszennyezés következménye, hogy a fővárosban rohamosan növekszik az asztmás és tüdőrákos betegek száma (ld. a 7. mellékletet!). A PM légszennyezés, amely nagy mennyiségben tartalmaz rákkeltő, illetve a légzőrendszert károsító anyagokat, a gyerekeknek jelenti a legnagyobb kockázatot, hiszen az ő immunrendszerük még kevésbé fejlett.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a porszennyezés mellett több más egészségkárosító anyag (nitrogénoxidok, szénmonoxid, kéndioxid, illékony szerves vegyületek stb.) is nagy mennyiségben található a főváros levegőjében. Mindezek az anyagok megsokszorozzák egymás káros hatását a szervezetünkre.

A PM2.5-öt is magába foglaló PM10-re (a 10 mikrométernél kisebb légszennyező részecskékre) vonatkozik egy olyan EU irányelv, melynek szabályait Magyarországon a 14/2001. (V. 9.) számú KöM-EüM-FVM együttes rendelet (lásd a 2. mellékletet!) hirdette ki. Ezek a jogszabályok 2005-ben legfeljebb 35 olyan napot engednek meg, amikor a PM10 koncentrációja a határérték felett lehet egy mérőállomáson. Ebben az évben Budapesten a Baross téri mérőállomás már március 16-án a harminchatodik határérték feletti napot mérte. Nem volt sokkal jobb a helyzet az V. kerületi Erzsébet téren, ahol a 36. határérték feletti nap március 31-én következett be, sem pedig XIII. kerületi Honvéd telepen, ahol ez az időpont március 22. volt (ld. a 3. mellékletet!). Sőt, mivel több napról hiányzik a mérési adat, feltételezhető, hogy ezeken az állomásokon a szennyezés már korábban meghaladta a rendeletben előírt értéket. A tavalyi évben, amikor még 55 mikrogramm volt a köbméterenkénti megengedhető légköri koncentráció (az idéntől hatályos 50-nel szemben), a határérték feletti napok száma a Baross téren 142 volt (ld. a 4. mellékletet!).

Budapesten ezen egészségkárosító szennyezés kibocsátásáért elsősorban a gépjármű-közlekedés a felelős (lásd az 5. mellékletet!), és ezen belül is különösen a dízeljárművek.

Úgy véljük, hogy a Fővárosi Önkormányzat a folyamatosan nagyon magas, gyakran az egészségügyi határérték négyszeresét-ötszörösét elérő PM10-koncentráció ellenére nem tesz meg minden lehetséges intézkedést e szennyezés csökkentése érdekében. Nemhogy intézkedések nem történtek, de még a törvényben előírt intézkedési terv sem készült a katasztrofális helyzet javítása érdekében. Mindez annak ellenére történt, hogy az 1996/62/EK irányelv értelmében azonnali hathatós intézkedéseket kell hozni a szennyezés csökkentése érdekében. A témát teljes hallgatás övezi, az emberek semmiféle tájékoztatást nem kaptak arról, hogy milyen veszély fenyegeti életüket, egészségüket. Ez ütközik az 1996/62/EK irányelv a közérdekű adatokról szóló törvény, a környezetvédelmi törvény és Aarhusi Egyezmény előírásaival is, amelyek kötelezővé teszik ilyen az esetekben a lakosság tájékoztatását.[4]

A Fővárosi Önkormányzatnak és a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek haladéktalanul lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsák az EU irányelvében és a magyar jogszabályokban előírt városi levegőminőséget. Javasoljuk a belső városrészekben a gépjárműforgalom azonnali korlátozását, mint az ismert leghatékonyabb eszközt a levegőminőség javítására.

Budapest, 2005. május 20.

Összeállította: Simon Gergely


MELLÉKLETEK

1. melléklet:

Várható életvesztés a PM2.5 szennyezés miatt Európában

Forrás: M. Amann, I. et. Al:. Scope for further emission reductions: The range between Current Legislation and Maximum Technically Feasible Reductions, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Austria, 2004, http://www.iiasa.ac.at/rains/CAFE_files/baseline3v2.pdf

Várható statisztikai életvesztés hónapokban az antropogén (ember okozta) PM2.5 miatt
az 1997-es meteorológia helyzettel számolva, 2000-ben

 

 

 

 

 

Várható statisztikai életvesztés hónapokban az antropogén (ember okozta) PM2.5 miatt,
az 1997-es meteorológia helyzettel számolva, 2000. évi szennyezési szinttel,
illetve szigorúbb szabályozások esetén a jövőben

 

 

 

 

 

2. melléklet

Kivonat az imissziós (környezeti levegőminőségi) határértékekről szóló 14/2001. számú KÖM-EüM-FVM együttes rendeletből

 Légszennyező anyag
[CAS szám]

 

 Határérték [μg/m3]

 
24 órás

 
éves

 Veszélyes-ségi fokozat

 határérték

 tűréshatár

 határérték

 tűréshatár

 

 Szálló por
(PM10)

 50

 
a naptári év alatt
35-nél többször
nem léphető túl

 50%

 
amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005. I. 1-jére eléri a 0%-ot

 40

 20%

amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005. I. 1-jére eléri a 0%-ot

 III.

3. melléklet

Azon napok, melyeken határérték felett volt a PM10 koncentráció 2005-ben három budapesti mérőállomáson

Forrás: http://www.kvvm.hu/szakmai/nmc/map.php?id=Budapest

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
Budapest - Baross tér
2005-01-01 - 2005-05-15

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
Budapest - Erzsébet tér
2005-01-01 - 2005-05-15

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
Budapest - Honvéd telep
2005-01-01 - 2005-05-15

 

dátum

PM10 (ug/m3)

dátum

PM10 (ug/m3)

dátum

PM10 (ug/m3)

 1

2005-01-08

57.18

2005.01.11

52.31

2005.01.09

88.14

2

2005-01-09

79.57

2005.01.12

90.43

2005.01.10

63,90

3

2005-01-10

67.5

2005.01.13

72.44

2005.01.11

80.28

4

2005-01-11

77.05

2005.01.18

54.37

2005.01.12

123.51

5

2005-01-12

107.57

2005.01.19

53.49

2005.01.13

100.47

6

2005-01-13

87.55

2005.01.20

68.71

2005.01.18

75.94

7

2005-01-14

69.72

2005.01.29

54.23

2005.01.19

76.13

8

2005-01-18

83.26

2005.01.30

65.17

2005.01.20

94.99

9

2005-01-20

80.95

2005.01.31

63.06

2005.01.21

106.64

10

2005-02-04

79.69

2005.02.04

71.67

2005.01.27

50,50

11

2005-02-06

59.7

2005.02.05

72.88

2005.01.29

58.97

12

2005-02-07

81.12

2005.02.06

55.82

2005.01.30

67,30

13

2005-02-08

92.67

2005.02.07

72.04

2005.01.31

66.76

14

2005-02-09

105.75

2005.02.08

87.33

2005.02.04

106.42

15

2005-02-10

121.52

2005.02.09

100.88

2005.02.05

92,50

16

2005-02-11

172.71

2005.02.11

138.93

2005.02.06

67.22

17

2005-02-12

234.62

2005.02.13

195.47

2005.02.07

94.31

18

2005-02-13

183.19

2005.02.14

53.83

2005.02.08

108.29

19

2005-02-14

61.63

2005.02.26

57.42

2005.02.09

122.18

20

2005-02-15

54.43

2005.02.27

50.59

2005.02.10

136.81

21

2005-02-19

66.87

2005.03.04

68.84

2005.02.11

191.36

22

2005-02-20

81.77

2005.03.06

70.85

2005.02.12

359.47

23

2005-02-21

102.81

2005.03.07

98.4

2005.02.13

268.2

24

2005-02-22

64.15

2005.03.17

71.17

2005.02.14

62.54

25

2005-02-26

77.62

2005.03.18

67.6

2005.02.15

73.56

26

2005-02-27

75.54

2005.03.22

52.86

2005.02.16

142.83

27

2005-03-01

53.55

2005.03.23

74.33

2005.02.18

159.77

28

2005-03-02

55.54

2005.03.24

130.56

2005.02.21

188.72

29

2005-03-03

71.63

2005.03.25

135.69

2005.03.04

73.91

30

2005-03-04

96.91

2005.03.26

153.85

2005.03.05

67.53

31

2005-03-05

67.12

2005.03.27

85.97

2005.03.06

74,90

32

2005-03-06

70.67

2005.03.28

81.73

2005.03.11

67,30

33

2005-03-07

96.87

2005.03.29

56.61

2005.03.17

80.24

34

2005-03-08

54.87

2005.03.30

88.86

2005.03.18

71.29

35

2005-03-12

52.22

2005.03.31

74.76

2005.03.22

73.26

36

2005-03-16

54.1

2005.04.01

50.18

2005.03.23

72.41

37

2005-03-17

88.5

2005.04.02

64.56

2005.03.24

103.96

38

2005-03-18

82.4

2005.04.03

81.18

2005.03.25

108.39

39

2005-03-19

56.78

2005.04.04

91.37

2005.03.26

121.63

40

2005-03-22

54.03

2005.04.05

100.07

2005.03.27

60.93

41

2005-03-23

59.99

2005.04.06

100.63

2005.03.28

62,60

42

2005-03-24

90.9

2005.04.07

132.11

2005.03.31

50.88

43

2005-03-25

96.44

2005.04.08

122.03

2005.04.02

52.52

44

2005-03-26

110.37

2005.04.09

84.2

2005.04.03

63.45

45

2005-03-27

58.04

2005.04.10

76.03

2005.04.04

75.73

46

2005-03-28

54.07

2005.04.13

57.66

2005.04.05

77.91

47

2005-03-30

70.77

2005.04.14

87.16

2005.04.06

68,60

48

2005-03-31

67.92

2005.04.15

83.61

2005.04.07

101.64

49

2005-04-02

57.45

2005.04.16

106.8

2005.04.08

89.14

50

2005-04-03

52.93

2005.04.17

61.92

2005.04.09

58.93

51

2005-04-04

66.94

2005.04.18

60.18

2005.04.14

63.58

52

2005-04-05

74.92

2005.04.20

73.26

2005.04.15

61,60

53

2005-04-06

69.99

2005.04.24

57.45

2005.04.16

67.78

54

2005-04-07

100.32

2005.04.25

58.22

2005.04.18

50.21

56

2005-04-10

Nincs adat

2005.04.26

53.05

2005.04.20

54.98

57

2005-04-14

67.07

2005.05.01

61.81

2005.05.03

55,20

58

2005-04-15

54.54

2005.05.02

65.75

2005.05.04

61.48

59

2005-04-16

79.12

2005.05.03

90.21

 

 

60

2005-04-24

50.17

2005.05.04

107.58

 

 

61

2005-05-02

50.26

2005.05.15

62.82

 

 

62

2005-05-03

70.76

 

 

 

 

63

2005-05-04

84.14

 

 

 

 

64

2005-05-15

50.73

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 


4. melléklet

A napi PM10 koncentráció alakulása Budapesten 2004-ben,
különböző mérőpontokon (Forrás: KvVM)
(A PM10 egészségügyi határérték 24 órás átlagokra vonatkozóan 2004-ben: 55 µg/m3)

 

5. melléklet

A PM10 koncentráció határérték túllépések Budapesten
a Baross téren 2004-ben
Forrás: KVVM

Azon napok száma, amikor PM10 határérték túllépés volt 2004-ben

2004

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

ÖSSZESEN

Széna tér

12

6

16

14

7

1

1

2

9

10

2

0

80

Baross tér

18

11

21

18

6

2

4

4

13

17

11

18

142

Honvéd telep

18

5

11

14

2

2

4

0

4

19

9

20

107

Háttér állomások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőrakás

9

6

10

4

1

1

0

1

5

4

2

2

45

Pesthidegkút

11

3

7

3

0

0

2

0

5

9

7

6

53

 

PM10 egészségügyi határérték 24 órás átlagokra vonatkozóan

2003-ban: 60 µg/m3

2004-ben: 55 µg/m3

2005-ben: 50 µg/m3


6. melléklet

A közlekedés szerepe a Budapesti légszennyezésben

 

A szennyezőanyagok kibocsátásának ágazati megoszlása Budapesten 2002-ben,
tonna

(Forrás: Kémiai Nemzeti Profil tervezet 2005; 3. fejezet; KVVM)

Ágazat

NOx

CO

Por

SO2

Ipar

3 344

2 620

320

1 647

Közúti közlekedés

14 448

98 227

1 854

275

Lakossági fűtés

1 418

2 608

379

625

Szolgáltatók

249

263

5

21

Légi közlekedés

883

1 266

0

39

Összesen

20 342

104 984

2 558

2 607

 

Forrás: A Főváros Környezetvédelmi Programja, 2002

7. melléklet