Uniós csatlakozás – közlekedés – környezet

Ennek a tanulmánynak az elkészítésére a Külügyminisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium adott megbízást. Célja az, hogy a környezetvédő szervezetek szempontjából vizsgálja: milyen környezeti követelményei, feltételei és hatásai vannak az Európai Unióhoz történő csatlakozásnak a közlekedés területén, továbbá mennyire felel meg az uniós normáknak és elvárásoknak a magyar közlekedéspolitika és gyakorlat a környezetvédelem szempontjából.

A kötet a közlekedéspolitika és a közlekedési eredetű környezeti problémák szinte minden fontos és kritikus területét áttekinti. A szerkesztők arra törekedtek, hogy kimutassák: milyen szabályozást valósít meg, vagy gyakorlatot képvisel az EU a tárgyalt kérdésekben, és milyet Magyarország, mennyiben egyezik azzal a hazai szabályozás és gyakorlat. Ha pedig ez nem lehetséges, úgy a hazai helyzetet hasonlítják össze az EU-ban tapasztalhatóval.

Összeállította: Kiss Károly és Lukács András, Budapest 2002, 216 oldal

Hírfigyelő