Permetezett világ – Gondok és lehetőségek növényvédelemben

A növényvédő szerek nem megfelelő használata a természetes vizek elszennyeződését okozhatja. A környezet megóvása érdekében a Levegő Munkacsoport és a szlovák CEPTA kiadványt készített a gazdálkodók számára, melyben bemutatja a permetszerek kockázatait és javaslatokat ad a környezetkímélő gazdálkodás érdekében. Hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!
A magyar és szlovák nyelven is elérhető kiadvány elkészítését a HUSK/0901/2.1.2/0076 számú projekt támogatta.

Hírfigyelő