Elmarad a Red Bull légi parádé

Amint ismeretes, a Levegő Munkacsoport is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely kifogásolta az augusztus 20-i Red Bull légi verseny megtartását Budapesten. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa megállapította, hogy korábbi légi parádék során több jogszabályt súlyosan megsértettek. A hatóságok végül nem adtak engedélyt az idei rendezvényre, mivel az most sem tett volna eleget a jogszabályi feltételeknek.

Mindegy mit üzen, csak legyen reklám?

Az utóbbi években sokan panaszkodtak országszerte a légi parádék és az előzetes  felkészülések okozta kellemetlenségekre. A Levegő Munkacsoport álláspontját e tekintetben is az alapszabályában rögzített elvek határozzák meg: a pillanatnyi gazdasági érdekeknél előbbre való az emberi egészség, valamint az ehhez szükséges tiszta környezet. Ezt egyébként számos hazai és nemzetközi előírás is rögzíti. Így például a Legfelsőbb Bíróság 1999. május 13-án ítéletében megállapította, hogy környezetveszélyeztetés esetén a gazdasági érdekek nem mérlegelhetők. A légiparádé pedig napokon át okozott jelentős zaj- és légszennyezéssel, valamint, külföldi esetek tanulsága szerint, közvetlen balesetveszéllyel (pl. robbanás) is jár.
Tehát jogilag és erkölcsileg nem fogadható el az az érv, hogy „180 országban 300 millióan nézik a légi verseny közvetítését, ami az országimázs szempontjából felbecsülhetetlen értékű.” Azonban tisztán gazdasági szempontból is megkérdőjelezhető ennek a véleménynek a megalapozottsága. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy milyen hír kapcsán kerül Budapest a nemzetközi médiába: sem a repülés, sem egy globális élénkítőszer márkája nem öregbítik hírünket.
Hírünket korrekt és magas színvonalú vendéglátás, ápolt kulturális emlékek, jól karban tartott közterületek, magas színvonalú tömegközlekedés, kevesebb zaj- és légszennyezés, valamint a ma lépten-nyomon tapasztalható szegénység, társadalmi egyenlőtlenség látványos mérséklődése, az itt élők kulturált, barátságos magatartása öregbítheti igazán.

Ne reklámozzuk a légi közlekedést!

A világon a közlekedésből származó üvegházhatású gázkibocsátás mintegy 12 százaléka a légi közlekedés számlájára írható. A repülők a szén-dioxidon kívül jelentős mennyiségű nitrogén-dioxidot és apró részecskét bocsátanak ki. Mindkét anyag hozzájárul az éghajlatváltozáshoz és károsíthatja az emberi egészséget. A szennyezések elsősorban a repülőterek környékén élőkre jelentenek komoly veszélyt.
Különösen súlyos lehet a finomrészecskék által okozott egészségkárosítás. A tökéletlenül elégett szénhidrogének 0,1 mikrométeres szemcsék formájában hagyják el a repülőgép motorját. Erre az evolúció nem alakított ki hatásos védekező mechanizmusokat az élőlények szervezetében, hiszen ilyen kicsi részecskék a természetben nem kerülnek a levegőbe.
Kevésbé ismert, hogy a repülők által a magasban kibocsátott vízpára is fokozza a globális felmelegedést.
A légi közlekedés zaja nemcsak zavaró, de a zaj az egyik legalattomosabb egészségkárosító tényező. A kutatások szerint jelentősen megnövekszik az idegrendszeri zavarok, a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a szélütés előfordulása azoknál, akik rendszeresen ki vannak téve a repülési zajnak.

Indokolatlan támogatások

A légi közlekedés világszerte számos nyílt és rejtett támogatásban részesül. A repülőjegyen nincs áfa, a kerozint (a repülőgépek üzemanyagát) nem terheli jövedéki adó és áfa, a kormányok gyakran adnak jelentős egyedi támogatásokat (például repülőterek építésére vagy bővítésére). A magánrepülőgépek üzemeltetői a kiadásaik túlnyomó részét költségként elszámolhatják. A légi közlekedés fejlesztése is elsősorban közpénzekből történik, a hadászati kiadások között elszámolva, amit azután a polgári repülés is nagymértékben hasznosít. A legnagyobb terheket azonban a légi közlekedés okozta környezeti és egészségi károk költségei jelentik, amelyeket azok is fizetni kénytelenek, akik soha nem repülnek.
Amint a sajtóból értesülhettünk, a Red Bull légi parádé is jelentős közvetett támogatásban részesült. Egyebek mellett – az általános gyakorlattal ellentétben – a főváros és az állam korábban ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a szükséges közterületeket és egyéb szolgáltatásokat (rendőrség, mentők stb.).

Egyetértő észrevételek

A sajtóban és a postánkban is megjelentek vélemények, amelyek az idegenforgalom visszaesését féltették a légiparádé elmaradásától. Erről fentebb leírtuk a véleményünket.
Az alábbiakban példaként két levélből idézünk azok közül, amelyek a légiparádét ellenzőkkel értenek egyet:

„A híradásokból hallom, hogy kifogásolják az augusztus 20-i repülőgépes Red Bull verseny megtartását az erős zaj keltése miatt. Egyetértek Önökkel!
Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy e zajhatás – mely Budapesten egy évben csak pár napig észlelhető – Tököl és környékén tavasztól őszig zavarja az itt élők nyugalmát. Értesüléseink szerint ugyanis a Red Bull magyar versenyzői a tököli repülőtér fölött készülnek fel a világversenyekre. Itt gyakorolnak tavasztól őszig a versenyeken való részvételekhez, sokszor órákig (volt rá példa, hogy este 8 óráig), hatalmas zajt csapva, nem kímélve a környező településeken lakók nyugalmát.
Kérem ezt is említsék meg, amikor a repülőgépes verseny megtartását kifogásolják!”

„Örömmel hallottam, hogy az idei augusztus 20-i Red Bull légi parádé elmarad. Én itt lakom az I. kerületben a Hunyadi János úton. Itt születtem a kerületben. Szerintem ezt a szép augusztus 20-i hagyományokkal rendelkező ünnepet nem kell mindig ilyen zajos, tömegeket vonzó programmal kábítani, lehet ezt egy kicsit egyszerűbben és csendesebben is meg ünnepelni.
Az esetlegesen éppen itthon tartózkodó betegek, idős emberek, gyerekesek nyugalmáért is köszönettel…”

Budapest, 2010. július 24.

Beliczay Erzsébet
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő