Több mint 60 civil szervezet a zöld ombudsmanért

Több civil szervezet vezetője ma egyeztetést folytatott Jávor Benedekkel, az országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnökével és Nagy Andorral, a bizottság KDNP-s alelnökével az alapvető jogok biztosának mandátumáról szóló sarkalatos törvény tervezetéről.
Hétfőn négy civil szervezet levelet fogalmazott meg a Kormányhoz, amelyben értetlenségüket és tiltakozásukat fejezték ki amiatt, hogy az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat fel kívánja számolni a jövő nemzedékek helyettes biztosának eljárási lehetőségeit annak ellenére, hogy az Alaptörvény önálló felelősséggel és legitimációval ruházza fel a helyettes biztost.
A mai napig 66 civil szervezet csatlakozott a nyilatkozathoz a jövő nemzedékek biztosa eddigi hatáskörének megőrzése érdekében.
A javaslat például a jövő nemzedékek védelmének ellátása helyett csupán „annak figyelemmel kísérését” szabja meg a helyettes feladatául – szemben a nemrég elfogadott Alaptörvénnyel. Emellett teljesen súlytalan helyettesi intézményt hoz létre, megszüntetve az eddigi biztos vizsgálati jogosítványait és munkáltatói jogköreit.
Jávor Benedek és Nagy Andor a mai megbeszélés alapján kijelentették, hogy jó esélyt látnak a törvényjavaslat olyan módosítására, amely jelentős mértékben tükrözi a civil szervezetek elvárásait.
A civil szervezetek eleve fájlalták, hogy az új Alkotmány helyettesként definiálta a jövő nemzedékek biztosát, szemben a három éve jól működő önálló biztosi rendszerrel. Azt viszont minimális elvárásnak tartják, hogy a jövő nemzedékekért felelős helyettes biztos érdemi hatáskörökkel és intézményi kapacitásokkal rendelkezzen az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek védelme ellátásához. Ezért a civil szervezetek sürgetik, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot úgy fogadja el, hogy állítsa helyre a jövő nemzedékek biztosának eddigi hatásköreit.
Az Országos Környezetvédelmi Tanács – amely tagjai az ipar, a tudomány és a civil társadalom képviselői – tegnap elfogadott állásfoglalása szerint a törvényjavaslat nem felel meg az Alaptörvény rendelkezéseinek, és nem biztosít hatékony jogvédelmet a jövő nemzedékek jogainak és a környezet védelmének. Hasonló elvárásokat fogalmazott meg még májusban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács is.

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló)
Levegő Munkacsoport
Magyar Természetvédők Szövetsége
Védegylet
Zöld Nők

A további csatlakozó civil szervezetek listája megtekinthető itt:

Hírfigyelő