A jövőnk javára billen a mérleg Dunakeszin?

A Pest Megyei Bíróság nagyot lendített két, január 26-án meghozott ítéletével a Dunakeszi tőzegláp védelme ügyén, melyben a Levegő Munkacsoport perbeli beavatkozóként segítette a hatóságot. Régebben már beszámoltunk róla, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) visszavonta korábbi határozatát, amely egy erősen vitatott szakvéleményre alapozva azt állapította meg a tőzegláp területén fekvő egyik telek kapcsán, hogy a területen a lápi minősítés törvényi feltételei nem teljesülnek. A terület tulajdonosa, a területen beruházni kívánó cég és a helyi önkormányzat eljárási indokokra hivatkozva megtámadta a visszavonó határozatot. A bíróság a visszavonást megvizsgálta, és ítéletében a hatóság eljárását jogszerűnek találta. A beruházó a lápi minősítéssel kapcsolatos eljárással párhuzamosan arra is engedélyt kért, hogy a területen áthaladó Óceán-árkot elterelje, és ezzel rendezze a beruházás területét. A vízügyi főhatóság (OKTVF) jogerős határozatában elutasította ezt kérelmet, amely ellen a beruházó és a helyi önkormányzat ismét a bírósághoz fordult, ám a Pest Megyei Bíróság második ítéletében is a hatóságnak adott igazat. A jelenlegi jogi helyzet tehát az, hogy az érintett területek lápi minősítésével, és ezzel a törvényi védettség egyértelmű kimondásával kapcsolatos eljárások ismét nyitottak, és az eddigi adatok alapján jó esély mutatkozik arra, hogy a hatóság a természeti értékek szempontjából kedvező határozatot hoz. A terület beépítéséhez szükséges másik feltétel, az Óceán-árok elterelése pedig jelenleg egyáltalán nem lehetséges jogilag.

Hírfigyelő