Szolidaritás az utasokkal – és javaslatok a megoldásra

A Levegő Munkacsoport szolidaritását fejezi ki a budapesti utasokkal, akiket a közösségi közlekedés egyre romló feltételei és a drasztikusan megnövekedett viteldíjak sújtanak. Szolidaritásáról biztosítja a BKV dolgozóit is, akik rendkívül nehéz és egészségtelen körülmények között végzik felelősségteljes munkájukat. Ők naponta sok ezer ember biztonságos közlekedéséért, testi épségéért, életéért is felelnek. Ugyanakkor ők kénytelenek leginkább elszenvedni a súlyos levegőszennyezést, zajt, a forgalmi dugókat, a kulturálatlan közlekedési viszonyokat.

A Levegő Munkacsoport számtalan alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy a jól működő, korszerű közösségi közlekedés elengedhetetlen az élhető és versenyképes Budapest megteremtéséhez. Egyúttal számos konkrét javaslatot tett mind a kormány, mind a fővárosi önkormányzat részére, hogy miként lehet ehhez a szükséges forrásokat biztosítani. Idejében rámutatott arra, hogy a 4-es metró építése olyan hatalmas költségeket von el a közösségi közlekedés meglévő hálózatától, ami óhatatlanul annak leromlásához, valamint a jegyek és bérletek árának drasztikus emeléséhez vezet. Ezért kérte, hogy a metróberuházás csak akkor kezdődjön meg, ha a közösségi közlekedés egyéb területein is biztosítható a forrás a fenntartásra és korszerűsítésre, mégpedig a viteldíjak emelése nélkül. Sürgette az uniós források átcsoportosítását a közösségi közlekedés részére. Egyebek mellett tanulmányokkal bizonyította be, hogy gazdasági, környezetvédelmi és közlekedési szempontból is jóval hatékonyabb és sokkal több embert érintene kedvezően, ha az erőltetett autópálya-építések helyett több pénzt fordítanának a tömegközlekedésre. Figyelmeztetett arra, hogy az egyes gazdasági vállalkozásoknak nyújtott támogatások sok esetben feleslegesek, illetve többségükben értelmetlenek is. (Egy nemrég elkészült tanulmány például kimutatta, hogy az ilyen támogatásokból részesült beruházások kétharmada a támogatás nélkül is megvalósult volna!) A Levegő Munkacsoport csaknem 20 éve szorgalmazza a kamionok kilométer-arányos útdíjának bevezetését, elfogadhatatlannak tartva, hogy a (nagyrészt külföldi) kamionok nem fizetik meg az általuk okozott hatalmas károkat, költségeket. Statisztikai adatokkal bizonyította azt is, hogy a személygépkocsik magánhasználatának törvénytelenül, céges költségként történő elszámolása évente több mint 800 milliárd forint adócsalást eredményez, és egyúttal javaslatokat is tett a jelenség visszaszorítására.

Mindezeknek a javaslatoknak a többsége ma is megvalósítható. A fenti példák bizonyítják, hogy uniós és egyéb források rendelkezésre állnak, csupán politikai akarat kell a közösségi közlekedés fejlesztésére.

Hírfigyelő