A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 novemberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 novemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőtisztaság-védelem – Magyarország legsúlyosabb környezet-egészségügyi problémája a lakossági fűtés, égetés okozta levegőszennyezés. A megoldási lehetőségekről tartott „Tiszta fűtés” címmel 2016. november 22-én nemzetközi konferenciát Budapesten az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Levegő Munkacsoport a német Deutsche Umwelthilfe és a Dán Ökológia Tanács közreműködésével.

Drezdában részt vettünk a Magyar-Szász Gazdasági Fórumon, és egyeztetést folytattunk a belső égésű motorok légszennyezésének csökkentési lehetőségeiről. (Lenkei Péter, Lukács András)

 

Közlekedés – Számos fórumon képviseltük a fenntartható közlekedést. Részt vettünk a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának rendezvényén, ahol Strang Tamás (BKK) ismertette a budapesti logisztikai helyzetet. A beszámolóból az derült ki, hogy vannak elképzelések, és egy tanulmány is készült, de politikai támogatás hiányában komoly változásra nem nagyon lehet számítani. Esetleg – mint az kiderült egy másik, a Budapest2024 közlekedési szakértőivel folytatott megbeszélésen – a tervezett Budapesti Olimpiához kapcsolódóan lehetséges elmozdulás a holtpontról. Érdekes kérdés például, hogy több ezer látogatót akarnak szállodának használt hajókon elhelyezni, és a hajók ellátását is meg kell szervezni, aminek megoldására kézenfekvő lenne a Csepeli Szabadkikötőből induló kishajókat alkalmazni. Ezen a megbeszélésen, de különösen a Budapest Kör nagyberuházások közlekedési, közlekedésfejlesztési vonzatait vitató novemberi ülésén is szó volt a Galvani úti hídról, ami a Lágymányosi (Rákóczi) híd megépítésével okafogyottá vált, az Olimpiához sincs köze, mégis annak ürügyén meg akarják építeni.

Felújítottuk a korábban rendszeres megbeszéléseket a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével. Dr. Becsey Zsolt főtitkárral és helyettesével, Csányi Gáborral konstruktív beszélgetést folytattunk a közös érdekek mentén. Kovács Richárd, a Főgáz CNG Kft. ügyvezetőjének megkeresésére áttekintettük a lehetséges együttműködés területeit a gázhajtás népszerűségének növelése érdekében, különös tekintettel arra, hogy alternatív üzemanyagtöltő hálózatok között, amiknek a kiépítését előírja egy EU irányelv, a gáztöltőállomások is ott vannak. A megbeszélésen arról is szó volt, hogy milyen jót tenne az ország levegőjének, ha minél több dízelmozdonyt átalakítana a MÁV, illetve a GYSEV gázüzeműre.

Folytattuk a budapesti közúthasználati díj és egy valódi dugódíj bevezetése közös előnyeinek ismertté tételét, Lázár János miniszternek írtunk levelet arról, hogy az olcsó üzemanyagnak köszönhetően ismét ellehetetlenülő budapesti közúti közlekedésen csak egy ilyen megoldással lehetsegíteni. A kérdés fölmerült a Budapest2024 közlekedési szakértőivel folytatott megbeszélésen is.

Részt vettünk 47. Autóbusz Szakértői Tanácskozáson.

Német és dán szakértőkkel közösen megbeszélést folytattunk a Személyhajózási Szövetség képviselőivel a dunai személyszállító hajók okozta levegő- és zajszennyezés csökkentésének lehetőségeiről.

Részt vettünk a Városliget közlekedése tervezett átalakításáról szervezett fórumon, és elmondtuk a véleményünket a – többnyire környezetvédelmi szempontból előnyösnek mondható – elképzelésekről. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, termőföld-védelem – A Fák Éve projekt keretében levelet intéztünk az V., VI., VII., VIII. és IX. kerületi polgármesteri hivatalok környezetvédelmi előadóihoz, kinyilvánítva a kerületek faültetési munkáiban való segítőkészségünket, lakosság, illetve cégek dolgozói köréből való önkéntes közreműködők szervezésével. Személyes tárgyalást folytatottunk faültetés megszervezésének lehetősége ügyében a VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának illetékes ügyintézőjével.

A XIII. kerületi alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi előadójának felkérésére véleményeztük a kerület új klímastratégiáját.

A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának felkérésére véleményezést nyújtottunk be a Dombóvári út–Budafoki út–Hengermalom út–Duna folyam által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról.

A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának felkérésére véleményezést nyújtottunk be a Villányi út–Himfy utca–Ménesi út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról.

Fellebbezést nyújtottunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címezve a Budapest XIV. kerület Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújítására és mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban hozott PE/KTF/36856-23/2016 ügyiratszámú Határozat ellen.

Állásfoglalást nyújtottunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a Kiskunlacháza XVI védnevű kavicsbánya művelésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban.

Elektronikus úton szakmai levelezést folytatottunk a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatójával és osztályvezetőjével.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén.

A Magyar Nemzeti Múzeum vezetőségének meghívására részt vettünk a Múzeumkert területén folytatott favizsgálat eredményét ismertető konferencián.

Megküldtük ügyféli állásfoglalásunkat a Budapest XII. kerület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításának Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatban a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Irodájának.

Megküldtük ügyféli állásfoglalásunkat a Budapest XII. kerület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításának Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatban az állami főépítésznek.

Részt vettünk a Budapest XII. kerület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás TSZT és FRSZ módosítással kapcsolatos egyeztető tárgyalásán a Fővárosi Kormányhivatalban.

Telefoni tárgyalást folytattunk a Főpolgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának ügyintézőjével a Budapest XI. kerület Bocskai úti autóbuszmegálló mellett kivágott 3 faegyedről, amelynek kivágására nem kértek tulajdonosi hozzájárulást a Fővárosi Önkormányzattól, ezért a Főpolgármesteri Hivatal megfellebbezte a fakivágást a XI. kerületi jegyzőnél.

Telefoni tárgyalást folytattunk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának ügyintézőjével és jogászával a Lágymányosi öböl és környéke beépítési terve környezetvédelmi eljárásában meghozott környezetvédelmi engedély szabályos közzétételének elmulasztásáról.

Egyetért a Levegő Munkacsoporttal a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, hogy Bugyi külterületén nem szabad mezőgazdasági területeket felszámolni azért, hogy ott újabb kavicsbányát nyissanak. Ez derül ki a főosztály határozatából, mely indoklásában idézi a Levegő Munkacsoportnak az eljárásban benyújtott véleményezését is.

Részt vettünk a K-Monitor által szervezett bejáráson a Budai Várban a kormány és az MNB által tervezett, illetve folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban.

Környezetvédőkkel – köztük a Levegő Munkacsoporttal –, urbanistákkal, tájépítészekkel és városfejlesztőkkel közösen megfogalmazott kiáltványban foglalta össze a Greenpeace a városi zöldterületek és zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételeket. Erről közös sajtótájékoztatót tartottunk.

Szakértői Testületünk találkozót tartott Persányi Miklóssal, a Fővárosi Állatkert főigazgatójával az állatkert fejlesztési kérdéseivel kapcsolatban.

(Schnier Mária, Szegő Judit, Horváth Zsolt) 

 

Államháztartás, energia – Az Európai Zöld Költségvetés Szövetség (GBE) felkérésére javaslatokat készítettünk az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlásaihoz és az Energiaunióval kapcsolatos ajánlásaihoz. Részt vettünk az Energiaklub „Fenntartható energiarendszerek” konferenciáján. (Lukács András)

 

Jogi ügyek –A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Levelet és honlaphírt fogalmaztunk a jövő nemzedékek szószólója fákkal kapcsolatos törvénytervezetéről. Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló nemzeti jelentéssel kapcsolatos Munkabizottság ülésén, és részt vettünk a civil észrevételek megfogalmazásában. (Bendik Gábor)

 

Hírfigyelő