A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 januárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 januárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Részt vettünk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén az országspecifikus ajánlásokról tartott egyeztetésen. Az Európai Zöld Költségvetés Szövetség felkérésére javaslatokat készítettünk az Európai Bizottság 2015. évi országspecifikus ajánlásaihoz. (Lukács András)

Közlekedés – Részt vettünk a Fónagy János államtitkár által összehívott, autópálya-matricáról szóló megbeszélésen, ahol elmondtuk, hogy nem értünk egyet az elkerülő utak fizetőssé tételével, valamint felhívtuk a figyelmet arra, hogy míg korábban az állam a központi bevételekből finanszírozta a koncessziós autópályák rendelkezésre állási díját, a kamionok kilométer-arányos útdíjának kivetése óta ez ebből a bevételből történik. Vagyis az úthálózat karbantartásából továbbra is hiányzik több mint 100 milliárd forint évente, az utak tönkremenetele tovább folytatódik.

Budapesten találkoztunk Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettessel, ahol kértük, hogy vizsgálja meg az Ajánlások Budapestért című anyagunkban leírt javaslatok megvalósításának lehetőségeit. Elmondtuk azt is, hogy továbbra is aggasztó a budapesti buszok állapota, a cserefolyamatot fel kellene gyorsítani. Szeneczey Balázs továbbá egyetértett velünk abban, hogy a budapesti fejlesztések prioritási sorrendjének kialakításához és a megvalósult fejlesztések értékeléséhez egyaránt szükség van indikátorokra; felajánlottuk segítségünket ezek kialakításában. Kifejtettük, hogy nem értünk egyet a személygépkocsik budapesti zónás behajtási díjával, ehelyett városi útdíj bevezetését szorgalmazzuk. Erről a Levegő Munkacsoport egy állásfoglalást is kiadott, amit eljuttattunk az eddig tervezett zóna határai által érintett kerületekben megválasztott polgármestereknek, kerületi képviselőknek is.

A közlekedési tárca válaszlevelében közölte: egyetért a Levegő Munkacsoport legtöbb javaslatával, amelyeket annak a hírnek a kapcsán tett, hogy az elkövetkező hét évben nem kerül sor az M0-s nyugati szakaszának továbbépítésére, a Budakalász és Pilisborosjenő közötti szakasz megvalósítására.

Levelet írtunk Pintér Sándor belügyminiszternek, azt kérve, hogy haladéktalanul állítsa le a Sulimoped programot, amely a fiatalokat egy rendkívül balesetveszélyes és környezetszennyező közlekedési eszköz használatára ösztönzi. A témáról kiadott sajtóközleményünknek komoly visszhangja volt. (Vargha Márton, Lukács András)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás - Folytattuk az azbesztmentesítéssel kapcsolatos egyeztetéseket a Semmelweis Egyetem Népegészségügyi Intézetével; levelet írtunk a EMMI-be, tájékoztatást kérve a selypi cementgyár kármentesítésére szánt 1,3 milliárd forintos támogatás részleteiről. Részt vettünk az építőanyagok tervezői dokumentálásával kapcsolatos egész napos továbbképzésen. Levelet írtunk a Miniszterelnökség építészeti ügyekkel foglalkozó államtitkárságának az OTÉK zöldterületekről szóló rendelkezéseinek módosítására. Részt vettünk az Energia Klub megújuló energia tanulmányát bemutató német-magyar energetikai konferencián. Részt vettünk az Európai Energiabiztonsági Stratégia bemutatóján. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Megküldtük Budapest XI. kerületi Önkormányzat polgármesterének módosító javaslatainkat Újbuda Önkormányzata fás szárú növények védelméről szóló 51/2009 (XII.18.) XI. ÖK rendeletéhez. A rendelet módosítását a februári képviselő-testületi ülésen fogják tárgyalni, mivel a Levegő Munkacsoport javasolta a témát.

Levelet intéztünk a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség igazgatójához a vízügy környezetvédelemről való leválasztásáról szóló új jogszabályok miatt kialakult helyzet kapcsán.

Bejelentkeztünk és állásfoglalást nyújtottunk be Alsónémedi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban.

Bejelentkeztünk ügyfélként a Lasselsberger Hungária Kft. kérelmére, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/5140-11/2014 számú döntése alapján a „Kiskunlacháza XII. – kavics” védnevű bánya tervezett bővítésére vonatkozó megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárásba.

Állásfoglalást adtunk Budapest Főváros X. kerületi Harmat utca–Újhegyi út–Bányató utca Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásában.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának ülésén és a XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének január havi ülésén. (Schnier Mária)

Levegőtisztaság-védelem – Összesen 8 ismeretterjesztő előadást tartottunk a budapesti II. Rákóczi Ferenc és a Teleki Blanka gimnáziumokban, továbbá a Liszt Ferenc Általános Iskolában a levegőtisztaság-védelem és a környezetkímélő közlekedési módok témájában. Levelet írtunk az Európai Parlament magyar tagjainak, hogy támogassák az uniós „Levegős Csomag” továbbvitelét. (Madarassy Judit)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Segítettünk egy civil szervezet alapszabályának javításában. Megbeszélést folytattunk a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete képviselőjével a parkolásszabályozási javaslatunkról. (Bendik Gábor)

Hírfigyelő