A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 februárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 februárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Előadást tartottunk a Brit, a Francia és a Német Nagykövetség, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság közös, „Új klímagazdaság” című konferenciáján Budapesten, a Francia Intézetben. Részt vettünk az Európai Bizottság és a Földművelésügyi Minisztérium közös konferenciáján a környezetvédelmi adóreformról (amely az éghajlatvédelmet is hatékonyan szolgálná). Előadást tartottunk az Európai Parlamentben a magyarországi korrupciós helyzetről az „Áfacsalások az EU tagállamaiban” című konferencián. Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés Szövetség telefonkonferenciáján. Részt vettünk az EU-USA Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Megállapodással (TTIP) kapcsolatos civil konzultáción, amelyet Mikola István, a Biztonságpolitikai és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős államtitkár tartott. Részt vettünk a Költségvetési Felelősségi Intézet által szervezett megbeszélésén egy alternatív költségvetési javaslatokról szóló pályázat előkészítéséről. (Lukács András)

 

Közlekedés – A robbanómotoros segédmotoros kerékpárok (robogók) használatának állam által pártolt növelése ügyében nagy vitát kavaró sajtóközleményt tettünk közzé. Pintér Sándor belügyminisztert pedig levélben kértük, haladéktalanul állítsa le a Sulimoped programot, amely a fiatalokat ennek a rendkívül balesetveszélyes és környezetszennyező közlekedési eszköznek a használatára ösztönzi. A reakcióból az derült ki, hogy az emberek igen tájékozatlanok a robogók és különösen a robbanómotoros – főként kétütemű – robogók használata ügyében. Konferenciákon, találkozókon képviseltük a környezetbarát közlekedést.

Részt vettünk a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban” című konferencián, ahol ismertettük a Levegő Munkacsoport javaslatait a közlekedés környezetbarátabbá tételére. Ajánlásaink egy része bekerül a KTE állásfoglalásába, amit eljuttat a kormányzatnak.

Előadást tartottunk (video!) a légszennyezés és közlekedés témakörében Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által szervezett „Aktuális közlekedési kérdések, feladatok a fővárosban – más szemmel a szakmáról” című rendezvényen. Részt vettünk a Balázs Mór-terv újabb megvitatásán a Makadám Klubban.

Felvettük a kapcsolatot a Magyar Autós Szakmai Szövetséggel, és úgy tűnik, hogy a gépkocsiállomány környezetbarátabbá tételét szolgáló állami, önkormányzati intézkedések ügyében van tere a közös fellépésnek.

Levelet írtunk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, arról érdeklődve, hogy a magyar állam milyen támogatást nyújt a repülőterek részére. (Vargha Márton)

 

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Folytattuk a minisztériumok illetékességének kutatását az azbesztmentesítéssel kapcsolatban, és tanácsokat adtunk aggódó lakosoknak. Egyeztettünk különféle szakértőkkel az élhető városok indikátoraival kapcsolatban. Meghallgattuk a holland tapasztalatokat az üres épületekkel, leromlott városrészek revitalizációjával kapcsolatban a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) rendezvényén. Részt vettünk a Magyar Energiahatékonysági Társaság (META) közgyűlésén. Megvitattuk a Paks II-vel kapcsolatos álláspontokat. (Beliczay Erzsébet)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – A Levegő Munkacsoport módosító javaslatokat nyújtott be a XIII. kerületi polgármesterhez Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fák védelmének helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendeletéhez

A Levegő Munkacsoport két elnökhelyettese véleményezést nyújtott be Budapest XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3-as autópálya bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének gyorsított eljárásában.

A Levegő Munkacsoport bejelentkezett ügyfélként a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez egy építőanyag-bontógép porszennyezésére vonatkozó lakossági panasz miatt.

A Levegő Munkacsoport kérelmet intézett az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójához azzal a kéréssel, hogy járuljon hozzá a Duna-Tisza köze Csepeli síkság több évtizedre visszamenő talajvízszint adatsorainak rendelkezésünkre bocsátásához.

A Levegő Munkacsoport fellebbezést nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához a Budaörs Szabadság út, 8427/5. hrsz-ú telken Lidl áruház létesítésére megadott építési engedély ellen

A Levegő Munkacsoport részt vett az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában tartott megbeszélésen a fák védelméről szóló rendelet törvénnyé alakításával kapcsolatban.

A Levegő Munkacsoport részt vett Alsónémedi Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével kapcsolatos tanácskozáson Alsónémedi Polgármesteri Hivatalában, ahol javaslatára elhatározták előzetes környezeti vizsgálat készíttetésének szükségességét, mellyel kapcsolatos eljárás lefolytatása nélkül a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv nem elfogadható.

Favédelmi, termőföld védelmi, természetvédelmi és felszín alatti vízvédelmi témákban kapcsolatot tartottunk helyi társadalmi szervezetekkel, valamint konzultáltunk illetékes szakhatóságokkal, szakcégekkel.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein. (Schnier Mária)

 

Levegőtisztaság-védelem – Folytattuk az egyeztetéseket az FM Környezetmegőrzési Főosztályával a kormány PM10-kibocsátáscsökkentési intézkedési programjának végrehajtásával kapcsolatban. Sajnos a kormányzat továbbra sem eléggé elkötelezett a határozat végrehajtására, a 2011 őszén kormányhatározatban rögzített feladatok közül nem sok valósult meg az azóta eltelt több mint három év alatt. Levelet fogalmaztunk az NFM-nek a lignittüzelés visszaszorítását célzó jogszabály szükségességéről.Egyeztetést folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársaival a kormány PM10-kibocsátáscsökkentési intézkedési programjának közlekedési témáiról. Megbeszélést folytattunk Kőrösi Csabával, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága igazgatójával a légszennyezés problémáiról és egyéb témákról. (Madarassy Judit)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) elnökségi ülésén Brüsszelben. Részt vettünk a folyamatban lévő környezetvédelmi tárgyú törvényjavaslatokról szóló, civil szervezeteknek szervezett egyeztetésen. Részt vettünk a jövő nemzedékek országgyűlési biztoshelyettese által szervezett, a fák védelmének szabályozási reformjáról rendezett egyeztetésen. Fellebbezést fogalmaztunk a budaörsi Lidl áruház építési engedélye ellen. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó Iroda – Két esetben is helyszíni méréseket végeztünk lakossági panasz alapján, hogy a panaszos lakásának a levegőjében a VOC (illékony szerves vegyület) koncentrációt felmérjük. Az egyik esetben egy szekrénysor emelte meg egyértelműen és nagyon nagy mértékben a szobában az illékony vegyületek koncentrációját, feltehetőleg a festék oldószerét jelezte a műszer. A másik esetben nem találtunk kiugró értékeket, azonban kiderült, hogy a fürdőszobai nyílt rendszerű gázmelegítő mégiscsak okoz némi szennyezést. A februári hideg miatt nőtt az illegális hulladékégetéssel kapcsolatos panaszok száma, több eljárást is kezdeményeztünk a hatóságoknál.(Lenkei Péter)

Hírfigyelő