A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 januárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 januárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Államháztartás – Tovább dolgoztunk az évi 1000 milliárdos áfacsalásos ügyön, rendszeresen egyeztettünk különböző szervezetekkel (átlátszó.hu, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International stb.) és személyekkel. Részt vettünk a Táncsics Alapítvány „Megújuló energiapolitika” című konferenciájának panelbeszélgetésén. Előadást tartottunk Budapesten a Progresszív Gazdaságpolitika Alapítvány konferenciáján a zöld gazdaság finanszírozási lehetőségeiről. Az Energia Klubbal, Greenpeace-szel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a Magyar Természetvédők Szövetségével és a Védegylettel közösen fellépést készítettünk elő a Paksi Atomerőmű bővítése ellen. Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés telefonkonferenciáján. (Lukács András)

Közlekedés – Kialakítottunk – a fiatal szakértőkből álló Közlekedési Munkacsoporttal közösen – egy részletes véleményt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) terveiről a felszíni tömegközlekedés átszervezéséről a 4-es metró elindításakor. Véleményünket többször egyeztettük a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesülettel (VEKE), valamint az ügyben legaktívabb lakossági csoportok (Őrmezői lakótelep, Budaörs) képviselőivel. Somodi László, a BKK vezérigazgatóhelyettese és munkatársai is fogadtak minket, ahol a szakértők részletesen megvitatták a javasolt változtatásokat, és ígéretet kaptunk arra, hogy a végleges változat kialakításakor a BKK figyelembe veszik azokat. Értékeltük a 2013. évi mobilitási hét rendezvényeit általában és Budapesten különösen; rámutattunk az eltérésekre az eredeti célkitűzéstől, és javaslatokat tettünk arra, hogyan lehetne a rendezvényeken – különösen az autómentes napon – az eddiginél erősebben felhívni a figyelmet a gépkocsiközlekedés okozta por- és zajszennyezés veszélyeire. Levelet írtunk a BKK-nak az autóbuszbeszerzési tenderek környezetbarátabbá tétele érdekében. A Közlekedés Kft.-vel egyeztettünk a Munkahelyi közlekedési terv pályázatunk végrehajtásáról. Megbeszélést folytattunk a BKV-val a buszok légszennyezésének csökkentéséről. (Vargha Márton)

Levegőtisztaság – Elküldtük a fővárosi, a fővárosi kerületi és a megyeszékhelyek városi önkormányzati képviselőinek a „Korommentes városok – Legjobb példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére” című kiadványunkat. A kiadványban bemutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak külföldön önkormányzatok azért, hogy tisztább legyen a településük levegője, és ezek az intézkedések milyen egyéb jótékony hatással vannak az emberek életére. A kiadványhoz mellékelt levelünkben kértük a képviselők véleményét a kiadványról, illetve a légszennyezés csökkentésének lehetőségeiről a településükön. Levelet küldtünk Tarlós István főpolgármesternek, amelyben arra kértük, hogy szmogriadó esetén a főváros hatékonyan lépjen fel a légszennyezés csökkentéséért, és ennek érdekében módosítsák a szmogriadó-rendeletet.

Folytattuk az egyeztetéseinket a Vidékfejlesztési Minisztériummal a kormány PM10-csökkentési programjának végrehajtásáról. Folytattuk a PM10-szennyezésről szóló plakátkiállításunk szervezését és elkezdtük iskolai előadások előkészítését a témában. (Madarassy Judit)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Folytattuk kampányunkat az éghajlatot erősen károsító F-gázok kapcsán. Részt vettünk Prágában a Bankfigyelő Hálózatnak a térségünk környezetvédelmi szervezetei részvételével megtartott energiahatékonysági konfrenciáján. Előadást tartottunk az LMP és az MSZP szervezésében tartott Városliget-Múzeumliget fórumokon a fejlesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi és építési szempontokról. Összeállítottunk egy tematikát Levegő Munkacsoportnak a FUGA rádióban februárban kezdődő beszélgetéseihez klíma és építési kérdésekről. Részt vettünk a Duna és Tisza szabályozásával kapcsolatos történész emlékülésen, ahol a jelennel közös klíma- és vízgazdálkodási kérdések is szóba kerültek. Anyagokat gyűjtöttünk a távfűtés–hulladékenergia kérdésről készülő tanulmányhoz. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, földvédelem – Véleményezéseket nyújtottunk be Budapest X. kerületi, XI. kerületi és XII. kerületi településrendezési terveivel kapcsolatban a kerületi polgármesterek, illetve illetékes alpolgármesterek felé. Budaörs főépítésze felé véleményeztük a Hársfa utcai iskola bővítése céljából készített, kisebb területi egységre vonatkozó övezetmódosítást. Budaörs város teljes területére vonatkozó Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban azonban levélben felhívtuk a főépítész figyelmét arra, hogy annak véleményezésre bocsátása előtt környezeti hatásvizsgálati eljárás szükséges.

Lakossági panasz alapján levelet írtunk Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez, tájékoztatást kérve a Hasadék utcai fasor kivágásának körülményeiről.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség igazgatói titkárságának tanácsára levélben kértük a Főfelügyelőségtől, hogy küldje meg a Dunavarsány V. kavicsbánya ügyében hozott bírósági ítélet másolatát, hogy a helyi önkormányzat és a társadalmi szervezetek is értesüljenek a Főfelügyelőség pernyertességéről, melynek értelmében nem létesíthető kavicsbánya a területen. A József nádor téri mélygarázs építési engedélye ellen indított perünk tárgyalásán kérdéseket intéztünk a levegőtisztaság védelem témájában kirendelt igazságügyi szakértőhöz. (Schnier Mária)

Környezeti Tanácsadó IrodaIgazi telünk szinte nem is volt, mégis nagyon sokan fűtenek illegálisan hulladékkal. Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz januárban túlnyomó részben ilyen panaszok érkeztek. A lakosság által kezdeményezett közigazgatási eljárásokba pedig sorra bejelentkeztünk ügyfélként, hogy az eljárás során garantált legyen a környezeti érdekek védelme. Több határon túli segítségkérés is érkezett, Felvidéken a határ közelében egy cementgyár akarja megnövelni a kemencékben elégetett hulladék mennyiségét, Erdélyben pedig erdők kiirtása és egy gigantikus faüzem telepítése elleni küzdelmet segítettük. De hazai ipari üzemek is veszélyeztetik a lakosságot, Mocsán a felszámolás alatt álló Eurocast öntöde elviselhetetlen bűz szennyezése miatt írtunk a hatóságnak. (Lenkei Péter)

Jogi ügyek A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a Környezeti Tanácsadó Iroda jogi természetű ügyeit intéztük. Felkészültünk és képviseltük a felpereseket a József nádor téri mélygarázzsal kapcsolatos per bírósági tárgyalásán, valamint írásbeli észrevételeket fogalmaztunk a szakértői véleményhez a perben. Honlaphírt fogalmaztunk a krakkói szilárd tüzelés betiltásáról. Nyilatkozat-mintát készítettünk az országgyűlési képviselőjelöltek civil szervezetek felé teendő vállalásairól, és részt vettünk négy zöld szervezet (Greenpeace, Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége) ezzel kapcsolatos megbeszélésén. Előadást tartottunk civil szervezetek részére a civil szervezetek szabályozásáról. (Bendik Gábor)

Hírfigyelő