A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 februárjában

Környezeti Tanácsadó Iroda – A február eleji zord időben sok kérdés érkezett a síkosságmentesítéssel kapcsolatban, korábbi cikkünket rekordszámban olvasták a honlapon. Több fakivágással és hulladékégetéssel kapcsolatos ügyben segítettünk a panaszosoknak. Egy kistelepülés polgármesterét már minden hivatalból „elhajtották”, nem tudtak neki tanácsot adni, hogy mit kezdjen a falu közepén gumival fűtő lakosokkal. Tanácsainkon kívül eljuttattuk hozzá a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalását, amely részletesen leírja, hogy ilyen ügyben ki az eljáró hatóság és hogyan lehet fellépni a szennyezés ellen. (Lenkei Péter, Papp Zsuzsanna)

Államháztartási reform – Megkaptuk a Nemzetközi Valutaalap válaszát a kérdéseinkre; az erről szóló sajtóközleményünk jelentős sajtóvisszhangot váltott ki. Előadást tartottunk a Közép-Európai Egyetemen (CEU). Részt vettünk és felszólaltunk a Joint Venture Szövetség külgazdasági konferenciáján, valamint az „Innováció 2012” konferencián. Magyarországi találkozót készítettünk elő az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe) részére, az EU új energiaadózási irányelv-tervezetével kapcsolatban. Megbeszélést folytattunk Siba Ignáccal, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program vezetőjével, a GOP környezetbarátabbá tételének lehetőségeiről. (Lukács András)

Közlekedés – Folytattuk közvetítői munkánkat a nulla kibocsátású (elektromos) autóbuszok hazai elterjesztésének, illetve gyártásának elősegítése érdekében. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival megtárgyaltuk a budapesti tömegközlekedés javításának és a személygépkocsi-forgalom csökkentésének lehetőségeit. Elmondtuk, hogy a Levegő Munkacsoport évek óta szorgalmazza egy budapesti dugódíj bevezetését, de nem a londoni minta átvételét, hanem az országos kilométer- és szennyezésarányos útdíjbeszedő elektronikus rendszerhez való csatlakozást. Az országos rendszer kiépítéséig pedig átmenetileg a közterületi parkolási rendszer szigorítását, az ingyen parkolásnak a lakóhely körzetére – de legfeljebb a kerületre – való szűkítését javasoljuk. Folytattuk a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) júniusi budapesti vezetői értekezletének és konferenciájának előkészítését. Részt vettünk a Budai Vár közlekedésfejlesztési terveit ismertető lakossági fórumon. Válaszoltunk az Európai Bizottságnak a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos konzultáció keretében. Előadást tartottunk a BME közlekedésmérnök hallgatóinak. (Vargha Márton, Lukács András)

Légszennyezés – A témával foglalkozó európai civil szervezetekkel Berlinben a levegőszennyezéssel kapcsolatos jogi ügyeket vitattunk meg. A résztvevők megosztották egymással tapasztalataikat. A Levegő Munkacsoport ismertette a 86-os úttal kapcsolatos Legfelsőbb Bíróság ítéletet. Folytatódott a légszennyezésről szóló vándorkiállításunk, amelyet a XII. kerületben becslésünk szerint ezer-ezerötszáz érdeklődő látott. (Lukács András, Susánszky Ferenc, Szabó Zoltán)

Épületfelújítás, energia – Több ingatlanfejlesztővel és kivitelezővel egyeztettünk az épületkorszerűsítés lehetőségeiről, és gyűjtöttünk javaslatokat az ezt gátló akadályok elhárítására. Közös felhívást fogalmaztunk meg a közintézmények felújítása és az ehhez szükséges, átcsoportosítás alatt álló források biztosítása érdekében. Készültünk a középület-felújításokkal kapcsolatos konferenciára. Figyelemmel kísértük az energiahatékonysággal kapcsolatos uniós fejleményeket, amelyek a dán elnökség energiatudatos szemlélete következtében biztatóan alakulnak. Részt vettünk a nem-konvencionális gázkitermeléssel kapcsolatban a KÖVET moderálásával folyó eszmecserében. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, termőföld- és zöldfelület-védelem – Véleményeztük Budapest XI. kerülete, XII. kerülete és XIII. kerülete településfejlesztési terveit. Településrendezési tervekkel kapcsolatos szakhatósági egyeztető tárgyalásokon vettünk részt a XII. kerületi és a XI. kerületi önkormányzat főépítészi irodájában valamint a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán, egy X. kerületi keretövezet-átsorolással kapcsolatban. Megfigyelőként vettünk részt a XIII. kerületi Önkormányzat által, az új városközponttal kapcsolatban rendezett lakossági fórumon. Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén. A XII. kerületi Önkormányzatnál a Városmajorral kapcsolatban folytattunk tájékozódó tárgyalást, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen pedig a Szentendrei-szigeten lévő Monostori Vízbázis védelmi zónájának kijelölésével kapcsolatban. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – Beadtuk a „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című magyar-szlovák projekttel kapcsolatos beszámolókat, hiánypótlásokat. A helyszíni ellenőrzés is jó eredménnyel zárult. Elkezdtük a beltéri légszennyezéssel foglalkozó KEOP-projekt előkészítését, bár még nem érkezett értesítés a pályázat elfogadásáról. (Pál János)

Jogi ügyek, társadalmi részvétel – A környezeti demokráciával kapcsolatos állampolgári tudatosság fejlesztése érdekében elkészítettünk és beadtunk egy pályázatot a CEE Trust nevű alaphoz, amely a környezeti ügyekben történő társadalmi részvételi jogok erősítését célozza, egyrészt a gyakorlat oldaláról, másrészt középiskolások játékos oktatása révén. A hónap másik legfontosabb eseménye a kiemelt beruházásokról szóló törvény módosításának tervezete volt, amely a környezetvédelmi eljárások határidejének radikális csökkentésével lehetetlen helyzetbe hozná a hatóságokat, és jelentősen korlátozná a közösségi részvétel gyakorlati lehetőségeit. A törvényjavaslat visszavonása érdekében levelet írtunk a belügyminiszternek és sajtóközleményt adtunk ki. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő