A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 decemberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 decemberében

Környezeti Tanácsadó Iroda – A Dunakeszi láp kálváriája után egy újabb láp védelméhez kérték Környezeti Tanácsadó Irodánk segítségét. A Szilas-patak kerepesi forrásvölgye egy nagy kiterjedésű forráslápot rejt. Az önkormányzat csónakázótavat szeretne létesíteni a láp helyén, ezzel megpecsételve az ott élő eredeti növénytársulások és állatok sorsát. Ügyfélként beléptünk a vízjogi engedélyezési eljárásokba és kezdeményeztük a láp kiterjedésének megállapítását. Megszaporodtak a fűtési szezonhoz kapcsolódó panaszok, amelyek nagyobb részt az illegális hulladékégetéssel és a fűtés bűzével kapcsolatosak. Egyre többen fűtenek rendkívül környezetszennyező lignittel. (Lenkei Péter)

Államháztartás – A miniszterelnöknek írt levélben fejtettük ki aggályainknak a multiknak nyújtott  támogatásokkal kapcsolatban. Magyarországi híreket írtunk a Green Budget News című hírlevélbe. Levelet írtunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek az adócsalások visszaszorításának lehetőségeiről. Szolidaritási nyilatkozatban támogattuk a diákok és oktatók követeléseit. (Lukács András)

Közlekedés – Továbbra is figyelemmel kísértük az elektronikus útdíjkivető és -beszedő rendszer felállítása körötti fejleményeket, melyek egyelőre igazolni látszanak korábbi aggodalmunkat, miszerint nem a legkorszerűbb megoldás mellett döntenek. Közben véleményeztük az útdíjtörvény tervezetét, amelyben sajnálatos módon igen kis hangsúlyt kapott a szennyezésarányos útdíj kérdésköre. A javaslat kidolgozói arra sem figyeltek, hogy a szennyezésért fizetendő díjból származó bevétel ne infrastruktúra-fenntartásra, hanem az emberek és a környezet védelmére fordíttassék. Megbeszélést folytattunk a Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség képviselőjével. Részt vettünk a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja évzáró konferenciáján. Levelet írtunk az Európai Parlament magyar képviselőinek a kerékpározás támogatása érdekében. (Vargha Márton, Lukács András)

Levegőtisztaság – Folytattuk a LIFE+ „Tiszta Levegőt!” (Clean Air) projektet. Különösen a projekt arculatával és a tevékenységek előkészítésével haladtunk. Több megbeszélésen és rendezvényen is részt vettünk döntéshozókkal, ahol felhívtuk a figyelmet a levegőszennyezés súlyosságára és a megoldási lehetőségekre. Folytattuk a kampányunkat, amelynek keretében aláírásokat gyűjtünk képeslapokon annak érdekében, hogy cseréljék le a tömegközlekedési buszokat alacsony vagy nulla emissziós korszerű járművekre. Eddig közel kétezren írták alá a képeslapokat. Több hírrel is frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. Feliratoztunk egy kisfilmet a hajózásról. (Szabó Zoltán)

Épületfelújítás, energia – Tovább szorgalmaztuk a középületek állapotának mielőbbi felmérését, kiegészítve a hatnál több lakásos társasházak épületenkénti auditálásával. A civil szervezetek fejlesztéspolitikai tanácskozásán érveltünk annak érdekében, hogy az uniós forrásokból különítsenek el komolyabb összeget az épületfelújítások támogatására, különös tekintettel a középületekre és a műemléki (örökségvédelmi) felújítások többletköltségeire. Népszerűsítettük a FŐGÁZ kazánfelújítási projektjét és a FŐTÁV belvárosi bővítési törekvéseit. Felszólaltunk az Energia 2000 Társulat ülésén az energitakarékosság és energiahatékonyság prioritásának védelmében (szemben az ágazat által szorgalmazott „olcsó” energiával). A Magyar Energetikai Társaságnak a Paks bővítéséről szóló rendezvényén szorgalmaztuk a nyitottabb kommunikációt és a főprojekthez kapcsolódó egyéb fejlesztések, infrastruktúrák kiépítésének forrásigényének kiszámítását és bemutatását. Sajtóközleményt adtunk ki az energiaadó-irányelvvel kapcsolatban. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldterület védelem, termőföld területek – Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein és a Fővárosi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Véleményezéseket nyújtottunk be XVIII. kerületi, XV. kerületi és XI. kerületi településrendezési tervekkel kapcsolatban. Részt vettünk az 1-es villamos budai továbbvezetésének fakivágási problémáival kapcsolatos XI. kerületi tanácskozáson. Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat éves Közmeghallgatásán és átadtuk a polgármesternek a Dayka Gábor utcával kapcsolatos állásfoglalásunkat. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – A beltéri légszennyezéssel foglalkozó Négy fal között – egészségesen projekt keretében középiskolásoknak tartottunk előadást Csongrád és Tatabánya egy-egy középiskolájában. Szakmai konferenciát szerveztünk Veszprémben a beltéri légszennyezésről. Kinyomtattuk a lakásfelújítással foglalkozó kiadványunkat. Elkészült a beltéri levegőminőséget befolyásoló termékek gyártóinak szóló ajánlásunk és a környezetkímélő iskolai tanterem felújításáról szóló kisfilmünk. A beltéri légszennyezéssel foglalkozó projekt keretében kötelező PR-cikkeket jelentettünk meg. Kiadtuk a havonta megjelenő vegyi anyag hírlevelet, folyamatosan frissítettük a projekt honlapját (belteri.levego.hu) és Facebook oldalát, amelyeken az anyagaink is elérhetőek. (Pál János)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit vittük. A légszennyezéssel kapcsolatos jogi lehetőségekről szóló kérdőívet töltöttünk ki angol nyelven a LIFE+ „Tiszta Levegőt!” projekt keretében.. Átolvastuk és véleményeztük az útdíjjal kapcsolatos törvényjavaslatot. Elkészítettük a Levegő Munkacsoport székhelyváltozásával kapcsolatos bírósági változásbejelentést. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő